مجله آینه پژوهش/ شماره ۱۴۷

تاریخ ایجاد : شنبه, ۲۴ آبان ۱۳۹۳ جدیدترین شماره مجله آینه پژوهش، در زمینه نقد، معرفی و بررسی منتشر شد. شاید تنها مجله در زمینه نقد باشد که به طور مرتب منتشر می‌شود و با آزادگی و البته دور از جنجال، کار خود را انجام می‌دهد. در شماره جدید چند مقاله در زمینه نقد و […]

تاریخ ایجاد :

شنبه, ۲۴ آبان ۱۳۹۳

majale-aeine-pajhoheshجدیدترین شماره مجله آینه پژوهش، در زمینه نقد، معرفی و بررسی منتشر شد.

شاید تنها مجله در زمینه نقد باشد که به طور مرتب منتشر می‌شود و با آزادگی و البته دور از جنجال، کار خود را انجام می‌دهد. در شماره جدید چند مقاله در زمینه نقد و بررسی کتاب و مقالات منتشر شده است. فهرست مقالات این شماره به ترتیب زیر است:
«عشق بچربید بر فنونِ فضایل» و ریختِ أصیل‌ترِ آن به گواهیِ نسخه‌هایِ قدیم/ جویا جهانبخش
محور سخن نگارنده در نوشتار حاضر این بیت از سعدی است: سعدی از این پس نه عاقلست و نه هشیار/ عشق بچربید بر فنون فضایل.
نگارنده ابتدا واژه بچربید یا بچسبید را در برخی نسخ و شروح غزلیات سعدی بررسی می‌نماید. در ادامه، در پی پاسخ به این پرسش برمی‌آید که واژه بچسبید در این بیت، که در نسخه‌های قدیم و نیز در دو تصحیح معتبر آمده، یعنی چه؟
و آیا با سیاق سخن سعدی در این بیت سازگار است یا نه؟ از این رو وی پس از اینکه معنای این واژه را در منابع مختلف مورد مداقه قرار می‌دهد، اذعان می‌دارد که چسبیدن در این بیت سعدی به معنای رجحان، برتر آمدن و چیرگی است.
نوشته‌ای عربی به خط عبری از ابن میمون/ رضوان مساح
ابزارهای پژوهش در محیط وب/ عیسی زارعی/ نیره خداداد شهری
پژوهشی در نامه های پیامبر(ص)/ عزالدین ابراهیم/ ترجمۀ حسین علینقیان
کاری نه خورایِ نامِ سعدی!/ جویا جهانبخش
متن عرفانی، ترجمه طنز: نگاهی به ترجمه التحصین ابن فهد حلّی/ علی‌اکبر صفری
نقد کتاب اسلام: تاریخ و گنجینه های یک تمدن کهن/ زهرا عبداله, علی اصغری شیرازی
بررسی نسخه خطی رسالۀ اخلاق ظهیریه/ دکتر سحر کاوندی/ مریم فتحی
گزارش کتاب فلسفه و تمدن در قرون وسطی/ نویسنده مائوریس دی ولف استاد فلسفه در دانشگاه لواین و هاروارد، عضو آکادمی‎های بروکسل و مادرید
تکمله کتابشناسی توصیفی مکتب تفکیک/ هادی ربانی
تازه های نگارش
کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران