محمدتقی دانش پژوه

(تولد 1290، آمل)، ادیب و فهرست­‌نویس