به همت جهاد دانشگاهی خراسان رضوی و دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود

اولین سلسله درس گفتار مدرسه فلسفه و الهیات با عنوان «الهیات شهر» با حضور و تدریس دکتر حسن بلخاری

اولین سلسله درس گفتار مدرسه فلسفه و الهیات با عنوان «الهیات شهر» حول محور «معنویت و فضای شهری» به همت جهاد دانشگاهی خراسان رضوی و دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد. براساس این خبر ، با توجه به الهیات شهر، واکاوی و بازخوانی روشمند متون مقدس با نگاه شهری و خوانش زندگی شهری انسان معاصر […]


اولین سلسله درس گفتار مدرسه فلسفه و الهیات با عنوان «الهیات شهر» حول محور «معنویت و فضای شهری» به همت جهاد دانشگاهی خراسان رضوی و دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد.
براساس این خبر ، با توجه به الهیات شهر، واکاوی و بازخوانی روشمند متون مقدس با نگاه شهری و خوانش زندگی شهری انسان معاصر با نگاه الهیاتی با محوریت معنویت است. همچنین الهیات شهر به‌ دنبال «تحقق» و عینیت یافتن ایمان، امید، رستگاری، نجات، رهایی، احسان، عدالت و آزادی در متن زندگی شهری است. چه اینکه الهیات شهر تنها در بعد نظری و دانشی مطرح نمی‌شود، بلکه مهم، بعد عملی و حضور معنویت و ایمان در متن زندگی شهری در جهان کنونی است. الهیات شهر در عین اینکه رویکردی الهیاتی است، تلاشی عمل‌گرایانه در شهر به‌شمار می‌رود.
این سلسه درس‌گفتار با عناوین «معنویت و فضاهای شهری» و «شریعت، معنویت و زندگی شهری» در بازه زمانی بهمن سال جاری تا خرداد ۱۴۰۰ به طور هفتگی و به‌صورت برخط طراحی شده است که عبدالعزیز ساشادینا؛ استاد مطالعات اسلامی دانشگاه جورج ماسون، حسن بلخاری؛ استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و جبار رحمانی؛ استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی برای عنوان «معنویت و فضاهای شهری» به ارائه بحث می‌پردازند.
تاریخ برگزاری این سلسله از گفتارها با محوریت «معنویت و فضاهای شهری مدرن»؛ ۱۶ بهمن‌، «انسان، هندسه و شهر»؛ ۲۳ بهمن و «دین شهری»؛ ۳۰ بهمن‌ به‌صورت برخط برگزار می‌شود که مهلت ثبت‌نام در این دوره تا ۱۲ بهمن پیش‌بینی شده است.
همچنین آیت‌الله سید مصطفی محقق‌داماد، حجت‌الاسلام رحیم نوبهار، حجت‌الاسلام علی شفیعی، آیت‌الله احمد مبلغی، حجت‌الاسلام علی الهی خراسانی برای موضوع «شریعت، معنویت و زندگی شهری» که بخش دوم این درس‌گفتار در بهار سال ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد مطالب خود را بیان خواهند کرد.