انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 30 بهمن ماه برگزار می‌کند

مراسم بزرگداشت استاد محمود فرشچیان در فضای مجازی

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی شنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ مراسم بزرگداشت مقام علمی و فرهنگی استاد محمود فرشچیان نقاش و نگارگر برجسته کشور را در فضای مجازی برگزار می‌کند. در این مراسم که از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ برگزار خواهد شد محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاداسلامی، حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و […]

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی شنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ مراسم بزرگداشت مقام علمی و فرهنگی استاد محمود فرشچیان نقاش و نگارگر برجسته کشور را در فضای مجازی برگزار می‌کند.

در این مراسم که از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ برگزار خواهد شد محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاداسلامی، حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، غلامحسین امیرخانی رئیس شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران، محمد علی رجبی نگارگر و استاد دانشگاه تهران و امیراسماعیل آذر مدیرگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سخنرانی خواهند کرد.

استاد محمود فرشچیان در حوز نقاشی ایرانی به مبتکر سبک و مکتب خاصی است که در عین توجه به اصالت مبانی سنتی این هنر، با ابداع شیوه‌های نو، قابلیت و کارایی نقاشی ایرانی را افزایش داده است. او این هنر را غنا بخشید و از حالت الزامی یک پدیده متکی به شعر و ادبیات رها کرد و رسالت و ارزشی در حد سایر هنرها در نقاشی ایرانی پدید آورد، تا جایی که آثار هنری اوآمیزه دلپذیری از اصالت و نوآوری است. فرشچیان با خطوط روان و ترکیب‌بندی‌های ظریف و مدور، راز و رمزها و اشارات درونی نهفته را در آثار خود به وجود می‌آورد. در همین حال با نوآوری در گزینش موضوع و پرداخت اثر به گستره‌ای فراتر از قالب‌های مرسوم می‌رسد. آثار استاد فرشچیان در بیش از صدها نمایشگاه فردی و جمعی در ایران و سایر کشورها برپا گشته و با استقبال بسیار زیادی روبه‌رو شده است.

مراسم بزرگداشت استاد محمود فرشچیان در نشانی‌های زیر در فضای مجازی پخش خواهد شد:

https://www.instagram.com/anjomanasarmafakher2

https://www.aparat.com/mafakherefarhangi

https://t.me/anjomanasarmafakher