مراسم بزرگداشت دکتر تاج زمان دانش

تاریخ ایجاد : یکشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۸۹ به مناسبت گذشت هشتاد سال از عمر پربار و برکت بانوی فرهیخته و حقوق دان برجسته سرکار خانم دکتر تاج زمان دانش، استاد دانشگاه تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی مجلس بزرگداشتی در روز یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۳۸۸ برای ایشان برگزار می کند تا از خدمات علمی و فرهنگی این استاد […]

تاریخ ایجاد :

یکشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۸۹
Imageبه مناسبت گذشت هشتاد سال از عمر پربار و برکت بانوی فرهیخته و حقوق دان برجسته سرکار خانم دکتر تاج زمان دانش، استاد دانشگاه تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی مجلس بزرگداشتی در روز یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۳۸۸ برای ایشان برگزار می کند تا از خدمات علمی و فرهنگی این استاد گرامی تقدیر به عمل آورد.