مراسم بزرگداشت شادروان دکتر اسماعیل دولتشاهی

تاریخ ایجاد : چهارشنبه, ۰۳ اسفند ۱۳۹۰ مراسم بزرگداشت هشتمین سالگرد درگذشت شادروان دکتر اسماعیل دولتشاهی، مورخ، ادیب و مترجم برجسته روز شنبه ۶ اسفند ماه ۱۳۹۰ ساعت ۱۶ لغایت ۱۸ در سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود. این مراسم با همکاری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، انجمن ایرانی تاریخ، […]

تاریخ ایجاد :

چهارشنبه, ۰۳ اسفند ۱۳۹۰

ESMAEILDOLATSHAHIمراسم بزرگداشت هشتمین سالگرد درگذشت شادروان دکتر اسماعیل دولتشاهی، مورخ، ادیب و مترجم برجسته روز شنبه ۶ اسفند ماه ۱۳۹۰ ساعت ۱۶ لغایت ۱۸ در سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

این مراسم با همکاری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، انجمن ایرانی تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری و دانشگاه تربیت معلم برپا می گردد.

آخرین ویرایش: ۹۰/۱۲/۳