مراسم بزرگداشت مرحوم استاد دکتر محمد امین ریاحی

تاریخ ایجاد : چهارشنبه, ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ بر پایه سفارش سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) مبنی بر نکوداشت هزارمین سال سرایش شاهنامه فردوسی و به مناسبت روز فردوسی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با همکاری مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی در روز سه شنبه ۲۸ اردی بهشت ماه ۱۳۸۹ مجلسی برگزار می کند که در […]

تاریخ ایجاد :

چهارشنبه, ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹
Imageبر پایه سفارش سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) مبنی بر نکوداشت هزارمین سال سرایش شاهنامه فردوسی و به مناسبت روز فردوسی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با همکاری مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی در روز سه شنبه ۲۸ اردی بهشت ماه ۱۳۸۹ مجلسی برگزار می کند که در آن از کوششهای حکیم طوس در استوار ساختن پایه های زبان فارسی و هویت ملی و فرهنگی ایران به نیکی یاد شود. در ضمن در همین مجلس از خدمات دانشمند فقید مرحوم دکتر محمد امین ریاحی فردوسی شناس معاصر در معرفی و شناساندن مقام والای فردوسی و شاهنامه تقدیر و تکریم به عمل می آید.