مراسم بزرگداشت مرحوم دکتر غلامحسین مصاحب

تاریخ ایجاد : یکشنبه, ۱۲ دی ۱۳۸۹ به مناسبت گذشت سی سال از درگذشت مرحوم دکتر غلامحسین مصاحب ریاضی دان برجسته و بنیانگذار دائره المعارف نویسی نوین در ایران، مجلس یادبود و بزرگداشتی در روز یکشنبه ۳۱ خردادماه ۱۳۸۸ در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می گردد تا همکاران و دوستدارانش به ذکر مراتب علم و […]

تاریخ ایجاد :

یکشنبه, ۱۲ دی ۱۳۸۹

Imageبه مناسبت گذشت سی سال از درگذشت مرحوم دکتر غلامحسین مصاحب ریاضی دان برجسته و بنیانگذار دائره المعارف نویسی نوین در ایران، مجلس یادبود و بزرگداشتی در روز یکشنبه ۳۱ خردادماه ۱۳۸۸ در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می گردد تا همکاران و دوستدارانش به ذکر مراتب علم و فضل آن فقید سعید بپردازند و نام نامی او را گرامی دارند.