مراسم رونمایی از فرهنگ واژگان تازی به فارسی

شنبه, ۰۱ تیر ۱۳۹۸ به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی مراسم رونمایی از کتاب «الصراح من الصحاح»، فرهنگ واژگان تازی به فارسی، چهارشنبه ۵ تیرماه ۱۳۹۸ در اندیشگاه فرهنگی کتابخانه ملی ایران برگزار می‌شود. در مقدمه این اثر ۲جلدی که با تصحیح و ترجمه محمد حسین […]

شنبه, ۰۱ تیر ۱۳۹۸

poster ronamaei ketab alsorah farhang vajhegan tazi farsi

به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی مراسم رونمایی از کتاب «الصراح من الصحاح»، فرهنگ واژگان تازی به فارسی، چهارشنبه ۵ تیرماه ۱۳۹۸ در اندیشگاه فرهنگی کتابخانه ملی ایران برگزار می‌شود.

در مقدمه این اثر ۲جلدی که با تصحیح و ترجمه محمد حسین حیدریان از سوی انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شده، آمده است:«کتاب صراح اللغه یا الصراح من الصحاح ابوالفضل محمدبن عمربن خالد مشهور به جمال قرشی، دانشمند ترکستانی متولد ۱۲۸ ه ق در شهر المالیغ (الما آتای کنونی) و متوفای دهه اول قرن هشتم بین سال‌های ۷۰۰ تا ۷۱۰ هجری است. صراح در لغت به معنای وجه و بخش خالص هر چیز و در این جا به معنای وجه خالص، غیر مشوب و پاک و پاکیزه لغات است. این کتاب در اصل ترجمه فارسی کتاب الصحاح جوهری است که عنوان کامل آن الصحاح (تاج اللغه و صحاح العربیه) است. صحاح توسط اسماعیل بن حماد جوهری فارابی تالیف و به ابومنصور عبدالرحیم بن محمد بیشکی تقدیم شد. جوهری که همچون فارابی بزرگ، کنیه ابونصر دارد و متولد فاراب است در سال ۳۶۰ ه ق به دنیا آمد و در عراق نزد ابوسعید سیرافی و ابوعلی فارسی تعلیم یافت و سپس برای ایجاد ارتباط با عرب اصیل و خالص (به تعبیر خود او در مقدمه صحاح) به میان قبایل «ربیعه و مضر» رفت. این سفر، او را با عمق و ریشه لغات عربی در فرهنگ بومی و اصیل عرب آشنا نمود و شاید جمال قرشی که کتاب صحاح او را به الصراح من الصحاح یا صراح اللغه برگرداند در انتخاب این عنوان متأثر از مقدمه جوهری در صحاح بود که عربی اصیل و خالص را در قبایل عرب جست‌وجو کرد و نه صرفا در فرهنگنامه‌ها و کتب لغت. (شاید هم غیر مشوب دانستن الصراح خود در قیاس با الصحاح) ادامه حیات جوهری در دامغان و نیشابور است تا سال ۳۸۹ ق (۳۹۳ هم گفته اند) که به مرگی عجیب در مسجد جامع قدیم نیشابور از دنیا رفت.»
در این مراسم که از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ برگزار خواهد شد، حسن بلخاری، سعید واعظ، جمشید کیانفر و محمد حسین حیدریان سخنرانی خواهند کرد.
حضور در این برنامه فرهنگی برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.