مرکز پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز با همکاری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می‌کند؛

مراسم رونمایی و نقد کتاب «بیدل و افسون حیرت»

مرکز پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز با همکاری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و انجمن ترویج زبان و ادب فارسی استان فارس مراسم رونمایی و نقد کتاب «بیدل و افسون حیرت» اثر دکتر کاووس حسن لی مدیر مرکز حافظ‌شناسی و استاد دانشگاه شیراز را در فضای مجازی برگزار می‌کند. در این برنامه که […]

مرکز پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز با همکاری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و انجمن ترویج زبان و ادب فارسی استان فارس مراسم رونمایی و نقد کتاب «بیدل و افسون حیرت» اثر دکتر کاووس حسن لی مدیر مرکز حافظ‌شناسی و استاد دانشگاه شیراز را در فضای مجازی برگزار می‌کند.
در این برنامه که چهارشنبه هشتم تیرماه ساعت ۱۷:۰۰ برگزار خواهد شد حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، بهادر باقری استاد دانشگاه خوارزمی، محمدرضا ترکی استاد دانشگاه تهران و مهدی محبتی استاد دانشگاه زنجان سخنرانی خواهند کرد.
این برنامه در آدرس‌های زیر در دسترس مخاطبین خواهد بود:

https://www.instagram.com/anjomantarvijfars
https://www.instagram.com/anjomanasarmafakher2
https://www.aparat.com/mafakherefarhangi
https://t.me/anjomanasarmafakher