مسائل اساسی پدیدار شناسی هایدگر شایسته تقدیر جایزه کتاب سال

تاریخ ایجاد : دوشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۳ کتاب «مسائل اساسی پدیدار شناسی» تألیف مارتین هیدگر به ترجمه پرویز ضیاءشهابی در سی و دومین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شایسته تقدیر شناخته شد. آیین اختتامیه سی و دومین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و بیست و دومین دوره جایزه جهانی کتاب سال […]