مشارکت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در چاپ فصلنامه بلاغ مبین

تاریخ ایجاد : دوشنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۱ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور در نشر فصلنامه تخصصی پژوهشی بلاغ مبین درباره شیعه و تشیع را که به مدیر مسئولی سید یدالله شیرمردی و سردبیری سید غلامرضا حسینی و صاحب امتیازی ستاد نماز جمعه تهران مشارکت نموده است. شماره حاضر (بهار ۱۳۹۱) مشتمل است بر مقالات: خاستگاه مکتب […]

تاریخ ایجاد :

دوشنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۱

jeldtashayoانجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور در نشر فصلنامه تخصصی پژوهشی بلاغ مبین درباره شیعه و تشیع را که به مدیر مسئولی سید یدالله شیرمردی و سردبیری سید غلامرضا حسینی و صاحب امتیازی ستاد نماز جمعه تهران مشارکت نموده است.

شماره حاضر (بهار ۱۳۹۱) مشتمل است بر مقالات: خاستگاه مکتب تشیع در تاریخ اسلام/دکتر موسی احمدی، اصول و پایه های نظام سیاسی تشیع / دکتر سید محمد احمدی، معنی شناسی کلام سیاسی تشیع در اندیشه سیاسی اسلام / سید محسن موسوی، اندیشه تشیع دستاورد عظیم مکتب اسلام / سید یدالله شیرمردی، مکتب تشیع در فرآیند تکامل / سید غلامرضا حسینی، تشیع مصداق خیرالبریه از منظر مفسرین اهل سنت / سید رحیم سادات هاشمی، اوضاع و احوال تشیع در دوران خلیفه اول و دوم / عمران عباسپور، چیستی پایه های اساسی نظام فکری تشیع / یوسف حیدری، تحولات سیاسی اجتماعی تشیع بعد از نهضت عاشورا / موسی کمالی، آیا تشیع متاثر از اندیشه اعتزالی / غلامرضا گلچین، جنبشها و حکومتهای تشیع در عصر غیبت / یعقوب شاهمیری، تاثیر تشیع بر هنر و هنرمند ایرانی