مشارکت انجمن در ششمین جشنواره بین المللی فارابی

تاریخ ایجاد : یکشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۱ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در ششمین جشنواره بین المللی فارابی که روز ۶ آبان ماه ۱۳۹۱ در سالن همایش‌های میلاد برگزار خواهد شد، حضور خواهد یافت. این جشنواره با هدف فراهم کردن فضای مناسب برای آشنایی عالمان علوم انسانی و دانش پژوهان ملل مختلف با یکدیگر، بسترسازی […]

تاریخ ایجاد :

یکشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۱

farabiposter6thانجمن آثار و مفاخر فرهنگی در ششمین جشنواره بین المللی فارابی که روز ۶ آبان ماه ۱۳۹۱ در سالن همایش‌های میلاد برگزار خواهد شد، حضور خواهد یافت.

این جشنواره با هدف فراهم کردن فضای مناسب برای آشنایی عالمان علوم انسانی و دانش پژوهان ملل مختلف با یکدیگر، بسترسازی تولید دانش بومی اسلامی و ایرانی؛ آشناسازی و عمق بخشی نگاه به نقش علوم انسانی در حوزه تولید علم و تمدن سازی در جامعه ایران وجهان اسلام ؛تقویت و توسعه ایده و برنامه بومی سازی علوم انسانی و اسلامی در ایران و جهان اسلام ؛بازنمایی توان علمی ایران و جامعه اسلامی در حوزه علوم انسانی و اسلامی؛ کمک به تبیین اهمیت، کارکرد و نقش موثر علوم انسانی در فرآیند برنامه ریزی و سیاستگذاری ملی و بین المللی؛تمهید شرایط مناسب برای تشویق و هدایت استعدادهای جوان به تحصیل و تحقیق در حوزه علوم انسانی – اسلامی برگزار می شود.

جشنواره بین المللی فارابی با مشارکت نهادها و سازمان های مختلف چون وزارت علوم تحقیقات و فناوری، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)، سازمان اسلامی، آموزشی، علمی و فرهنگی (آیسسکو) و موسسه فرهنگی اکو و موسسات علمی و اجرایی همانند: معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم، بنیاد ملی نخبگان، فرهنگستان های زبان و ادب فارسی، هنر و علوم، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، جهاد دانشگاهی و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش وبگاه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، این انجمن نیز با توجه به نقش بی بدیل علوم انسانی در راستای تحقق بخشیدن به اهداف و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی و ارزش و اهمیت ارتقاء جایگاه این علوم در تمدن سازی، با هدف تجلیل و پاسداشت از مفاخر علمی، فرهنگی، مذهبی و هنری در این جشنواره شرکت خواهد کرد.