مصاحبه با ریاست انجمن

مصاحبه با ریاست انجمن دوشنبه, ۳۰ -۳۴۴۳ مصاحبه گروه خبرنگاری OSF با دکتر مهدی محقق پیرامون رابطه میان علم و اسلام در تاریخ کهن ایران زمین و حکیم عالیقدر ابن سینا به دنبال دعوتی که از جناب آقای دکتر مهدی محقّق ریاست محترم انجمن آثارومفاخرفرهنگی از سوی گروه خبرنگاری Oxford Scientific Films (OSF)  به منظور […]

مصاحبه با ریاست انجمن

دوشنبه, ۳۰ -۳۴۴۳

مصاحبه گروه خبرنگاری OSF با دکتر مهدی محقق پیرامون رابطه میان علم و اسلام در تاریخ کهن ایران زمین و حکیم عالیقدر ابن سینا

به دنبال دعوتی که از جناب آقای دکتر مهدی محقّق ریاست محترم انجمن آثارومفاخرفرهنگی از سوی گروه خبرنگاری Oxford Scientific Films (OSF)  به منظور مصاحبه با ایشان به عمل آمد، گروهی از خبرنگاران OSF در محل انجمن حضور یافتند تا در مورد تاریخ علم در اسلام با ریاست انجمن به گفت‌وگو بپردازند. این گروه قبلا با تعدادی از دانشمندان اسلامی کشورهای مصر، سوریه، و اردن در این زمینه مصاحبه‌هایی انجام داده بودند. در ایران نیز با توجه به اشراف و احاطه جناب آقای دکتر محقّق به تاریخ علم در اسلام و ایران و آوازه ایشان به عنوان استادی فرهیخته و چهره ماندگار در عرصه علم و فلسفه اسلامی، به عنوان مصاحبه شونده برگزیده شدند.

در این گفت‌وگو که در تاریخ ۲۲/۲/۸۷ در محل انجمن برگزار شد، ریاست محترم انجمن ضمن اشاره به علل شکوفا شدن علم در قرون اولیه اسلامی و استواری پایه‌های علمی و مذهبی، انگیزه‌های دینی را که بر اساس آنها مسلمانان به علم‌آموزی و گشودن دروازه‌های علوم به سوی اقصی نقاط دنیا تشویق می‌شدند بر شمردند و سپس به برخی تعصّب‌ها و محدویت‌ها که سبب کندی در استمرار علم پژوهی و دانش اندوزی در دوره‌های بعدی گردید اشاره کردند. گروه مصاحبه کننده قرار است جهت ادامه کار به کشورهای ترکیه، ترکمنستان، اسپانیا و ایتالیا نیز سفر کنند.
این گفت‌وگو، همراه با مصاحبه‌هایی با دانشمندان سایر کشورها، قرار است درونمایه ساخت مستندی سه قسمتی با نام اسلام و علم در ایران قرار گیرد و توسط کشور انگلیس در مقیاس جهانی پخش گردد.