رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در گفت و گو با سیمای استان زنجان خبرداد؛

احداث بزرگراه «حکمت» از «سهرورد» تا آرامگاه «بوعلی سینا» در «همدان»