مصوبه هیأت امنا انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ ایجاد : یکشنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۸۹ به استناد بند الف ماده ۲ اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی اعضای ذیل توسط وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان هیأت مدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی پیشنهاد و به تصویب هیأت امنا ء رسید. اعضای هیأت مدیره: آقایان محسن پرویز، غلامرضا خواجه سروی، مهدی […]

تاریخ ایجاد :

یکشنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۸۹

به استناد بند الف ماده ۲ اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی اعضای ذیل توسط وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان هیأت مدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی پیشنهاد و به تصویب هیأت امنا ء رسید.

اعضای هیأت مدیره: آقایان محسن پرویز، غلامرضا خواجه سروی، مهدی محقق، علی اکبر رزمجو و حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد ادبی.