به مناسبت هفته کتاب و کتاب‌خوانی

معرفی کتاب خیال و ذوق و زیبایی در آرای امام محمد غزالی از زبان نویسنده کتاب

کتاب خیال و ذوق و زیبایی در آرای امام محمد غزالی، نوشته حسن بلخاری ‌قهی که به همت انتشارات فرهنگستان هنر منتشر شده است به تأمل و پژوهش درباره مفاهیم بنیادین فلسفه هنر و زیباشناسی یعنی هنر (فن)، زیبایی، خیال و ذوق در کیمیای سعادت، مشکوه‌الانوار و دیگر آثار غزالی چون مقصدالاسنی فی شرح اسماءالحسنی […]

کتاب خیال و ذوق و زیبایی در آرای امام محمد غزالی، نوشته حسن بلخاری ‌قهی که به همت انتشارات فرهنگستان هنر منتشر شده است به تأمل و پژوهش درباره مفاهیم بنیادین فلسفه هنر و زیباشناسی یعنی هنر (فن)، زیبایی، خیال و ذوق در کیمیای سعادت، مشکوه‌الانوار و دیگر آثار غزالی چون مقصدالاسنی فی شرح اسماءالحسنی می‌پردازد.
کتاب خیال و ذوق و زیبایی در آرای امام محمد غزالی در دو بخش «احوال و آثار محمد غزالی» و «حکمت هنر و زیبایی در آرای امام محمد غزالی» تدوین شده است. نویسنده در بخش نخست کتاب، به چهار فصلِ «غزالی و آثارش»، «حقیقت غزالی به روایت خویش در المنقذ من الضلال (از شک تا یقین)»، «آشنایی با دو کتاب احیاءالعلوم و کیمیای سعادت» و همچنین «امام محمد غزالی و شیخ شهاب‌الدین سهروردی (پیدایش و تکوین حکمت مبتنی بر نور)» پرداخته است. بخش دوم نیز مشتمل بر پنج فصل است و نگارنده مباحثِ «غزالی، خیال و تخیل»، «جمال و زیبایی از منظر غزالی»، «قوه ذوق در آرای امام محمد غزالی و ایمانوئل کانت»، «غزالی، سماع و موسیقی» و «غزالی و تمثیل معماری در تبیین آفرینش عالم» را پیشِ روی خوانندگان کتاب قرار داده است.
امام محمد غزالی اندیشمندی مهم در تاریخ تفکر جهان اسلام و ایران به شمار می‌رود. تأثیر شگرف و نقش او در اندیشه اسلامی از یک سو و حملات تند او علیه فلسفه‌، که خوشایند عقل‌ستیزان بود، از دیگر سو، رویکردهای متفاوتی را نسبت به آثار و احوالش از سوی اندیشمندان به همراه داشته است. برخی غزالی را از دریچه احیاءالعلوم، کیمیای سعادت و اعترافات صادقانه و زلالش در المنقذ من الضلال نگریسته‌اند که در تاریخِ اندیشه، تأثیرگذار و جریان‌ساز بوده است. و برخی دیگر به او از منظر تهافت و حملات تند و بی‌پروایش به ابن‌سینا، اخوان‌الصفا و فارابی و آرا و مواضع اجتماعی، مذهبی و سیاسی‌اش پرداخته‌اند.
غزالی در مباحث حکمی هنر و زیبایی نیز صاحب رأی و ایده‌پرداز بوده است. «از جمله اختصاصات آرا و نظرهای غزالی و کارکردهای فلسفه هنری آثار او نگاشتن بابی مستقل و وسیع در باب موسیقی، هم در احیاء‌العلوم و هم در کیمیای سعادت، ارائه تأملات بسیار غنی و عمیق درباره جمال و زیبایی در احیاء‌العلوم، تبیین لطایفی در کارکرد قوه خیال و کارکردهای عظیم هنری آن، ارائه تحلیل قَدَری از قوه ذوق (که چند قرن بعد مشابه آن را کانت بیان کرد)، و مهم‌تر استناد به مثال‌های هنری چون نقاشی چینیان و رومیان است.»
این اثر رهاورد تازه مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری (متن) در ۲۵۰ صفحه برای علاقه‌مندان به حوزه حکمت هنر و زیباشناسی اسلامی در سال ۱۳۹۹ است.علاقه‌مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند اینجـا کتاب را با تخفیف ویژه هفته کتاب تهیه نمایند.