مفاخر در آینه تمدن و فرهنگ اسلام و ایران

تاریخ ایجاد : یکشنبه, ۰۹ مهر ۱۳۹۱                                       چهارمین نشست علمی «نقش و جایگاه آثار و مفاخر فرهنگی در تمدن نوین اسلامی» انجمن آثار و مفاخر فرهنگی چهارمین نشست علمی خود را با عنوان «نقش و جایگاه آثار و مفاخر فرهنگی در تمدن نوین اسلامی» روز دوشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۱ در محل انجمن آثار و […]

تاریخ ایجاد :

یکشنبه, ۰۹ مهر ۱۳۹۱

parchamiran                                     parchamaraq

چهارمین نشست علمی «نقش و جایگاه آثار و مفاخر فرهنگی در تمدن نوین اسلامی»

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی چهارمین نشست علمی خود را با عنوان «نقش و جایگاه آثار و مفاخر فرهنگی در تمدن نوین اسلامی» روز

دوشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۱ در محل انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با حضور اساتید و فرهیختگان دانشگاه‌های کشور عراق و ایران جهت آشنایی با انجمن و فعالیتهای آن در حوزه مفاخر اسلام و ایران و بهره برداری از دیدگاه‌های آن اساتید که در راستای معرفی فرهنگ و تمدن اسلام، ایران و عراق فعالیت کرده‌اند، برگزار می کند.

این نشست با حضور دکتر حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سفیر عراق در ایران، رئیس ستاد میز کشور عراق در وزارت امور خارجه، دکتر محمدجواد ادبی، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و برخی مقامات کشوری، اساتید و فرهیختگان برجسته ایران برگزار خواهد شد.