رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در برنامه «شب نشینی» شبکه جام جم:

مفاخر فرهنگی ایران جهانی‌اند