نامه تقدیر و تشکر سفیر تاجیکستان از انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ ایجاد : چهارشنبه, ۰۴ بهمن ۱۳۹۶ پیرو برگزاری مراسم بزرگداشت مرحوم باباجان غفوراف در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، نعمت‌الله اما‌م‌زاده، سفیر جمهوری تاجیکستان در تهران مراتب قدردانی خود را با ارسال نامه‌ای رسمی به انجمن اعلام نمود. متن نامه به شرح ذیل است:

تاریخ ایجاد :

چهارشنبه, ۰۴ بهمن ۱۳۹۶

nematollah emam zadeh

پیرو برگزاری مراسم بزرگداشت مرحوم باباجان غفوراف در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، نعمت‌الله اما‌م‌زاده، سفیر جمهوری تاجیکستان در تهران مراتب قدردانی خود را با ارسال نامه‌ای رسمی به انجمن اعلام نمود.

متن نامه به شرح ذیل است:

107 IRI