نخستین جلسه داوران بخش تجلی اراده ملی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ ایجاد : چهارشنبه, ۲۸ دی ۱۳۹۰ نخستین جلسه داوران بخش تجلی اراده ملی سی امین جشنواره بین المللی فیلم فجر در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می شود. این نشست با حضور اساتید منتخب هیأت داوری جهت بحث و بررسی شاخصهای انتخاب بهترین فیلم در جشنواره در نیمه بهمن ماه تشکیل می گردد. […]

تاریخ ایجاد :

چهارشنبه, ۲۸ دی ۱۳۹۰

نخستین جلسه داوران بخش تجلی اراده ملی سی امین جشنواره بین المللی فیلم فجر در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می شود.

این نشست با حضور اساتید منتخب هیأت داوری جهت بحث و بررسی شاخصهای انتخاب بهترین فیلم در جشنواره در نیمه بهمن ماه تشکیل می گردد.

آخرین ویرایش: ۹۰/۱۰/۲۸