نخستین کنگره ملی شعر ایثار در سال ۱۳۹۱

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ سردار محسن انصاری، قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: نخستین کنگره ملی شعر ایثار با نگاه ویژه به دیدگاه مقام معظم رهبری در وصف جانباز شهید در دو بخش بزرگسال و کودک و نوجوان در سال ۱۳۹۱ برگزار می شود. وی در مورد بخش ویژه […]

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۰

سردار محسن انصاری، قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: نخستین کنگره ملی شعر ایثار با نگاه ویژه به دیدگاه مقام معظم رهبری در وصف جانباز شهید در دو بخش بزرگسال و کودک و نوجوان در سال ۱۳۹۱ برگزار می شود.

وی در مورد بخش ویژه کنگره شعر ایثار گفت: در بخش ویژه خانواده های شاهد و ایثارگر می توانند اشعار خود را با موضوعات آزاد و در غالب هایمختلف شعری ارسال کنند.