انجمن آثار و مفاخر فرهنگي بيستم مهرماه برگزار مي‌کند؛

نشست روز بزرگداشت «حافظ شیرازی» در فضای مجازی

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به مناسبت بیستم مهرماه، روز بزرگداشت خواجه حافظ شیرازی، نشست پاسداشت این شاعر و غزلسرای برجسته ایرانی را در فضای مجازی برگزار می‌کند. در این برنامه که سه‌شنبه بیست مهرماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ برگزار خواهد شد، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاد دانشگاه تهران، […]

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به مناسبت بیستم مهرماه، روز بزرگداشت خواجه حافظ شیرازی، نشست پاسداشت این شاعر و غزلسرای برجسته ایرانی را در فضای مجازی برگزار می‌کند.

در این برنامه که سه‌شنبه بیست مهرماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ برگزار خواهد شد، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاد دانشگاه تهران، حسن بلخاری قهی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و استاد دانشگاه تهران، بهاءالدین خرمشاهی مترجم و حافظ‌پژوه، حسن انوری چهره ماندگار زبان و ادبیات فارسی، کاووس حسن لی استاد ادبیات دانشگاه شیراز، محمد بقایی ماکان نویسنده، مترجم و استاد ادبیات فارسی و سید نجمی حسن زیدی دانشیار دانشکده دولتی آموزشی کراچیِ پاکستان سخنرانی خواهند کرد.

حافظ شیرازی با بیان شاعرانه و استادانه خود برخی از داستان‌های قرآنی را با اشاراتی ظریف بیان می‌کند اما به واقع او ناظم شعر نیست که به بیان روایت و داستان بپردازد، بلکه شاعری زبردست و تواناست که با قدرت تخیل و شناخت ژرفی که نسبت به بسیاری از نکات و لطائف قرآنی، اجتماعی و فرهنگی دارد، اندیشه و نگاه خود را در قالب شعر ارائه می‌دهد. نگاه این شاعر پرآوازه پارسی‌گو به هستی، نگاهی جهان شمول است؛ به گونه‌ای که اندیشه‌های خود را در قالب اشعارش با بیانی شیوا و زیبا و با بکارگیری استعاره و تشبیه، ایهام و مجاز و سایر صناعات ادبی بیان کرده است.

این برنامه در نشانی‌های زیر پخش خواهد شد:

https://www.instagram.com/anjomanasarmafakher2

https://www.aparat.com/mafakherefarhangi

https://t.me/anjomanasarmafakher