نشست تخصصی انجمن با عنوان « خاقانی: جهان‌شناس پندارینه»

تاریخ ایجاد : چهارشنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ بیستمین نشست تخصصی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با عنوان «خاقانی: جهان‌شناس پندارینه» در ساختمان شماره ۲ انجمن برگزار می‌شود. این نشست با سخنرانی دکتر میرجلال‌الدین کزازی استاد دانشگاه، نویسنده، مترجم، شاهنامه‌پژوه و پژوهشگر برجسته در زبان و ادب‌فارسی در روز دوشنبه ۲۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۷:۳۰ […]

تاریخ ایجاد :

چهارشنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۵

anjoman-mafakherبیستمین نشست تخصصی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با عنوان «خاقانی: جهان‌شناس پندارینه» در ساختمان شماره ۲ انجمن برگزار می‌شود.

این نشست با سخنرانی دکتر میرجلال‌الدین کزازی استاد دانشگاه، نویسنده، مترجم، شاهنامه‌پژوه و پژوهشگر برجسته در زبان و ادب‌فارسی در روز دوشنبه ۲۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰ در ساختمان شماره ۲ انجمن به نشانی خیابان انقلاب، بین خیابان ابوریحان و دانشگاه، روبروی سینما سپیده، ساختمان فروردین، طبقه۴، واحد ۱۴ تشکیل خواهد شد.