نشست «روابط اجتماعی فرهنگی ایران و قفقاز»

تاریخ ایجاد : یکشنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۴ نشست «روابط اجتماعی فرهنگی ایران و قفقاز» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود. پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نشستی با عنوان روابط اجتماعی فرهنگی ایران و قفقاز برگزار می‌کند. سخنرانان این نشست دکتر الهام ملک‌زاده، دکتر علی کالیراد و مهدی حسینی تقی‌آباد […]

تاریخ ایجاد :

یکشنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۴

ravabet-ejtemaei-iran-ghafghazنشست «روابط اجتماعی فرهنگی ایران و قفقاز» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود.

پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نشستی با عنوان روابط اجتماعی فرهنگی ایران و قفقاز برگزار می‌کند. سخنرانان این نشست دکتر الهام ملک‌زاده، دکتر علی کالیراد و مهدی حسینی تقی‌آباد می باشند.
این نشست دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴ از ساعت ۱۴ الی ۱۶ در محل سالن اندیشه واقع در بزرگراه کردستان، خیابان ایرانشناسی (۶۴)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

مهر