نشست نقد و بررسی کتاب «تاریخ اندیشه سیاسی غرب؛ از یونان باستان تا عصر روشنگری»

تاریخ ایجاد : شنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ نشست نقد و بررسی کتاب «تاریخ اندیشه سیاسی غرب؛ از یونان باستان تا عصر روشنگری» از سوی کمیته اندیشه سیاسی انجمن علوم سیاسی ایران و با همکاری جهاد دانشگاهی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار می‌شود. این نشست ساعت ۱۵ یکشنبه ۱۶اسفند با سخنرانی جهانگیر معینی‌علمداری، […]

تاریخ ایجاد :

شنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۴

tarikh-andishe-siasi-gharbنشست نقد و بررسی کتاب «تاریخ اندیشه سیاسی غرب؛ از یونان باستان تا عصر روشنگری» از سوی کمیته اندیشه سیاسی انجمن علوم سیاسی ایران و با همکاری جهاد دانشگاهی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

این نشست ساعت ۱۵ یکشنبه ۱۶اسفند با سخنرانی جهانگیر معینی‌علمداری، نویسنده کتاب، احمد بستانی و قدیر نصری در سالن مرکز مطالعات عالی بین‌المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

منبع: فرهیختگان