نشست هیأت مدیره و مدیران با کارکنان انجمن

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۴ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در روز سه شنبه ۲۴ آذرماه ۱۳۹۴ نشستی با حضور هیأت مدیره، مدیران و کارکنان انجمن برگزار کرد. در این نشست پیرامون مسائل جاری انجمن به بحث و گفتگو پرداخته شد.

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۴

IMG 5170

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در روز سه شنبه ۲۴ آذرماه ۱۳۹۴ نشستی با حضور هیأت مدیره، مدیران و کارکنان انجمن برگزار کرد.

در این نشست پیرامون مسائل جاری انجمن به بحث و گفتگو پرداخته شد.