دکتر حسن بلخاری در لایو اینستاگرامی مطرح می‌کند:

نظریه تجلی قرآن؛ درباب شمایل گریزی هنر اسلامی

حسن بلخاری استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن آثار و مفاخرفرهنگی در برنامه زنده اینستاگرامی مرکز فعالیت های قرآنی سازمان منطقه آزاد کیش با موضوع نظریه تجلی قرآن؛ درباب شمایل گریزی هنر اسلامی سخنرانی می کند. این سخنرانی مجازی سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ساعت ۱۱ صبح از صفحه مجازی این مرکز به آدرس qurankishisland […]

حسن بلخاری استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن آثار و مفاخرفرهنگی در برنامه زنده اینستاگرامی مرکز فعالیت های قرآنی سازمان منطقه آزاد کیش با موضوع نظریه تجلی قرآن؛ درباب شمایل گریزی هنر اسلامی سخنرانی می کند.
این سخنرانی مجازی سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ساعت ۱۱ صبح از صفحه مجازی این مرکز به آدرس qurankishisland @ برای مخاطبین پخش خواهد شد.
علاقه‌مندان می توانند سؤالات خود را در قالب یک پیام به صفحه مجازی این مرکز قرآنی ارسال نمایند تا در خلال گفت وگو با سخنران این برنامه مطرح شود.