نقد و بررسی نسخه شناختی آثار جلال الدین دوانی دربارۀ شعر حافظ

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۳ در غالب آثار متأخران در عنوان و تعداد آثار دوانی دربارۀ حافظ اشتباهاتی دیده می شود و در هیچ یک از آنها به نقد و بررسی نسخه شناسانۀ آثار دوانی دربارۀ حافظ نپرداخته اند. در این مقاله از طریق مقایسه و تطبیق آغاز و انجام هشت اثر […]

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۳

naghd-noskheshenasi-jalaledinدر غالب آثار متأخران در عنوان و تعداد آثار دوانی دربارۀ حافظ اشتباهاتی دیده می شود و در هیچ یک از آنها به نقد و بررسی نسخه شناسانۀ آثار دوانی دربارۀ حافظ نپرداخته اند.

در این مقاله از طریق مقایسه و تطبیق آغاز و انجام هشت اثر دوانی و همچنین شواهد درون متنی، روشن شده است که رساله های پنجم تا هشتم آثار جدیدی از دوانی نیستند.

به بیان دقیق تر آثار ۵، ۶ و ۷ حاوی همان محتوای رسالۀ ۱ است و در واقع عدم نامگذاری دوانی بر شرح غزل «در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی » موجب گردیده است که فهرست نویسان و محققان نامهای مختلفی برای این شرح برگزینند. اثر ۸ نیز مجموعه ای است شامل مطالب مختلف و از جمله رسالۀ ۳. ما در این پژوهش به منظور نقد و بررسی نسخه شناختی آثار هشتگانۀ مذکور، آغاز و انجام نسخ مختلف این آثار را با رساله های چاپی در کتاب نقد نیازی سنجیده و بعضاً به محتوای رساله های چاپی در این کتاب استناد جسته ایم.

متن کامل این مقاله نوشتۀ ولی الله شرف و سید جواد مرتضایی را اینجا بخوانید.