نماهنگ مراسم بزرگداشت مرحوم استاد لایق شیرعلی

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی سه شنبه چهارم خردادماه 1400 از ساعت 14:00 تا 16:00 مراسم بزرگداشت مرحوم استاد لایق شیرعلی؛ ادیب و شاعر فقید تاجیکستان را در فضای مجازی برگزار می کند. این برنامه به صورت زنده از صفحه اینستاگرام انجمن به نشانی: https://www.instagram.com/anjomanasarmafakher2 و همزمان در صفحات انجمن در نشانی‌های زیر پخش می‌شود: […]

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی سه شنبه چهارم خردادماه 1400 از ساعت 14:00 تا 16:00 مراسم بزرگداشت مرحوم استاد لایق شیرعلی؛ ادیب و شاعر فقید تاجیکستان را در فضای مجازی برگزار می کند.

این برنامه به صورت زنده از صفحه اینستاگرام انجمن به نشانی:

https://www.instagram.com/anjomanasarmafakher2

و همزمان در صفحات انجمن در نشانی‌های زیر پخش می‌شود:

https://t.me/anjomanasarmafakher
https://www.aparat.com/mafakherefarhangi