نمایش و نقد «بی سرو سیمین» در سرای اهل قلم

تاریخ ایجاد : یکشنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۳ سرای اهل قلم در بیستمین روز دی ماه میزبان نشست نمایش فیلم و نقد و بررسی کتاب «بی‌سرو سیمین» شد. کتاب «بی‌سرو سیمین» به مناسبت روز قلم در تیرماه سال ۱۳۹۱ در منزل سیمین دانشور به همراه فیلمی ۳۰ دقیقه‌ای که اختصاص به گفت‌وگوی اساتید و اهل هنر […]

تاریخ ایجاد :

یکشنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۳

sarai-ahl-ghalam-siminسرای اهل قلم در بیستمین روز دی ماه میزبان نشست نمایش فیلم و نقد و بررسی کتاب «بی‌سرو سیمین» شد.

کتاب «بی‌سرو سیمین» به مناسبت روز قلم در تیرماه سال ۱۳۹۱ در منزل سیمین دانشور به همراه فیلمی ۳۰ دقیقه‌ای که اختصاص به گفت‌وگوی اساتید و اهل هنر درباره سیمین دانشور داشت رونمایی شد.

سرای اهل قلم خانه کتاب در نشست خود فیلم مستند ۹۰ دقیقه‌ای با همین عنوان که حاصل تلاش سید جواد میرهاشمی درباره سیمین دانشور است را به همراه نقد کتاب «بی‌سرو سیمین» به نمایش گذاشت.

در این فیلم ۹۰ دقیقه‌ای با محمود دولت‌آبادی، سیمین بهبهانی، رضا براهنی، جواد مجابی، محمدعلی سپانلو، علی دهباشی، فرخنده آقایی، پوران فرخ زاد و خانواده آل احمد و دانشور درباره نقد و بررسی آثار سیمین دانشور گفت وگو شده است.

نمایش فیلم و نقد و بررسی کتاب «بی‌سرو سیمین»شنبه ۲۰ دی ماه با حضور محمد بقایی، سید جواد میرهاشمی و جمشید کیانفر در سرای اهل قلم برگزار شد.