انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در هفته کتاب و کتاب خوانی برگزار می‌کند

نمایشگاه کتاب سلسله انتشارات انجمن

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی از ۲۴ آبان ماه، نمایشگاه کتابی از سلسله انتشارات انجمن را برگزار می‌کند. این نمایشگاه از ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۰ به مدت یک هفته از ساعت۹:۰۰ تا ۱۵:۰۰ برقرار است و علاقه مندان می‌توانند با مراجعه به محل ساختمان مرکزی انجمن آثار و مفاخر […]

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی از ۲۴ آبان ماه، نمایشگاه کتابی از سلسله انتشارات انجمن را برگزار می‌کند.
این نمایشگاه از ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۰ به مدت یک هفته از ساعت۹:۰۰ تا ۱۵:۰۰ برقرار است و علاقه مندان می‌توانند با مراجعه به محل ساختمان مرکزی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی از این نمایشگاه بازدید نمایند.
ساختمان مرکزی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در خیابان ولی‌عصر (عج)، پل امیر بهادر، خیابان سرلشکر علی‌اکبر بشیری، شماره ۷۱ واقع است.