استاد احمد سمیعی گیلانی در گفت و گوی اختصاصی با «مفاخر ماندگار»:

نوآوری‌های کاذب برخی از مترجمین، خلاقیت نیست

استاد احمد سمیعی گیلانی، از اعضای پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، سردبیر نشریهی علمی- پژوهشی «نامه‌ی فرهنگستان»، ویراستار برجسته‌ی ایران، و صاحبنظر در سه حوزه‌ی علمی زبان شناسی، ویرایش و رسم خط زبان فارسی است. او علاوه بر ترجمه، تألیفاتی نیز، به ویژه در زمینهی ویرایش و نگارش، دارد. آیین نگارش. تهران: مرکز نشر […]

استاد احمد سمیعی گیلانی، از اعضای پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، سردبیر نشریهی علمی- پژوهشی «نامه‌ی فرهنگستان»، ویراستار برجسته‌ی ایران، و صاحبنظر در سه حوزه‌ی علمی زبان شناسی، ویرایش و رسم خط زبان فارسی است. او علاوه بر ترجمه، تألیفاتی نیز، به ویژه در زمینهی ویرایش و نگارش، دارد. آیین نگارش. تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۶-نگارش و ویرایش. تهران: سمت، ۱۳۷۸ – شیوه نامه‌‎ی دانشنامه جهان اسلام. تهران: بنیاد دایره المعارف اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۷۵- سی و هفت سال. تهران: شباویز، ۱۳۶۵ – ادبیات ساسانی. تهران: دانشگاه آزاد ایران. ۱۳۵۵ از جمله کتبی است که به قلم این استاد برجسته تألیف شده است، همچنین در فهرست آثار او ترجمه تعداد زیادی از متون خارجی به چشم می خورد که از آن جمله اند:یدرو.۱۳۴۶. برادرزاده رامو. تهران: سازمان کتاب های جیبی- فلوبر، گوستاو.۱۳۴۷. سالامبو. تهران: سازمان کتاب های جیبی با همکاری موسسه انتشارات فرانکلین-اکم دومونتنی، میشل. ۱۳۸۳. تتبعات (گزیده). تهران: سخنلاینز، جان. ۱۳۵۷. چومسکی و … در گفت و گو با این عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی به آسیب شناسی عرصه ترجمه متون در ایران پرداخته ایم که حاصل آن را در ادامه می خوانید.

دانلود گفت و گوی اختصاصی استاد احمد سمیعی گیلانی با دوماهنامه «مفاخر ماندگار»