دکترحسن بلخاری در مراسم نکوداشت دکتر غلامعلی حداد عادل عنوان کرد:

دکتر حداد عادل به عنوان عضو هیأت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی نقش مؤثری در پیشبرد اهداف انجمن دارند

حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در مراسم نکوداشت غلامعلی حداد عادل عضو هیأت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی که ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به همت رادیو فرهنگ برگزارشد، نقش دکتر غلامعلی حداد عادل در پیشبرد اهداف فرهنگی انجمن را ستود. رئیس انجمن آثار و […]

حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در مراسم نکوداشت غلامعلی حداد عادل عضو هیأت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی که ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به همت رادیو فرهنگ برگزارشد، نقش دکتر غلامعلی حداد عادل در پیشبرد اهداف فرهنگی انجمن را ستود.
رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در این مراسم با ذکر این نکته که دکتر حداد عادل نقش مؤثری در حوزه مسئولیت هیأت امنای انجمن دارد گفت: هرگاه که در مراسم نکوداشت مفاخر در حوزه فلسفه نیاز به سخنوری بود که به ژرفایی از عمق معنا بگوید؛ همچنین در حوزه ادبیات و شعر و شاعری، ایشان دعوت انجمن را با آغوش باز پذیرا و در برنامه های انجمن حاضر می‌شوند.
استاد دانشگاه تهران، جمع حکمت نظری و قدرت شعری حداد عادل را یکی از ویژگی های این استاد فلسفه دانست و افزود: من به استاد حدادعادل از این رو که جان و جهانشان تلفیقی از حکمت و ادب است، تبریک می‌گویم.
گفتنی است در پایان این مراسم لوح تقدیر انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به همراه هدایایی از سوی رئیس انجمن به دکتر حداد عادل اهدا گردید.