نکوداشت ملک الشعراء بهار در همایش «سه نسل از یک خانواده»

تاریخ ایجاد : دوشنبه, ۲۴ اسفند ۱۳۹۴ به مناسبت شصت و پنجمین سال درگذشت ملک الشعراء بهار، همایش «سه نسل از یک خانواده»، در کاشان برگزار می‌شود. اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵، مصادف با شصت و پنجمین سال در گذشت ملک الشعراء بهار، شاعر ملی و قصیده سرای بزرگ زبان فارسی است. بدین مناسبت، با مساعدت مرکز دائره […]

تاریخ ایجاد :

دوشنبه, ۲۴ اسفند ۱۳۹۴

hamayesh-senasl-az-yek-khanevadeh

به مناسبت شصت و پنجمین سال درگذشت ملک الشعراء بهار، همایش «سه نسل از یک خانواده»، در کاشان برگزار می‌شود.

اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵، مصادف با شصت و پنجمین سال در گذشت ملک الشعراء بهار، شاعر ملی و قصیده سرای بزرگ زبان فارسی است. بدین مناسبت، با مساعدت مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی و دستیاری ویژه ریاست جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی، و با همراهی نهادهای علمی و اداری شهرکاشان (از جمله دانشگاه، فرمانداری، شهرداری، شورای اسلامی، ادارۀ میراث فرهنگی و ادارۀ ارشاد اسلامی این شهر)، همایش«سه نسل از یک خانواده» در شهر کاشان، شهر آباء و اجدادی بهار برگزار می‌شود. در این همایش، آخرین تحقیقات، مربوط به ملک الشعراء بهار، جد بزرگ او میرزا احمد صبور کاشانی، پدر وی  ملک الشعراء صبوری و سرانجام فرزندش، مهرداد بهار مطرح می‌گردد.

۱- ساختار کنفرانس

– دبیران افتخاری :

– دکتر علی یونسی: دستیار ویژه ریاست جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی

– استاد کاظم موسوی بجنوردی: ریاست مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی

– دکتر فتح الله مجتبایی: عضو شورایعالی مرکز دائره المعارف و عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی

– دبیر علمی:

– دکتر علی میرانصاری، عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی

– کمیتۀ علمی :

– دکتر ژاله آموزگار: عضو شورایعالی دائره المعارف و عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی

– مهندس سیف الله امینیان: مدیر اسبق میراث فرهنگی کاشان

– خانم چهرزاد بهار: فرزند ملک الشعراء بهار

– دکتر ناصرالدین پروین: پژوهشگر تاریخ معاصر ایران و ایران فرهنگی

– دکتر نصرالله پورجوادی: عضو شورایعالی علمی مرکز دائره المعارف و عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی

– دکتر جلال خالقی مطلق: استاد بازنشستۀ دانشگاه هامبور و عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی

– دکتر اصغر دادبه: عضو شورایعالی علمی مرکز دائره المعارف، مدیر بخش ادبیات دائره المعارف بزرگ

– دکتر عباس زراعت: رئیس دانشگاه دولتی کاشان و استاد دانشگاه

– دکتر سلمان ساکت: عضو هئیت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

– دکتر سید صادق سجادی: عضو شورایعالی علمی دائره المعارف، معاون پژوهشی- فرهنگی دائره المعارف و مدیر بخش تاریخ

– دکتر رضا شجری: عضو هئیت علمی دانشگاه کاشان و مدیر بخش ادبیات این دانشگاه

– دکتر سید حسن شهرستانی: استاد دانشگاه هنر و رئیس اسبق سازمان اسناد ملی ایران

– دکتر علی اشرف صادقی: عضو شورایعالی علمی دائره المعارف و عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی

– دکتر سید جواد طباطبایی: عضو شورایعالی علمی مرکز دائره المعارف و مدیر بخش فلسفه

– دکتر ساسان فاطمی، استاد دانشگاه و مدیر بخش موسیقی در دائره المعارف بزرگ اسلامی

– دکتر حسین قربان پور، عضو هئیت علمی دانشگاه کاشان و استاد ادبیات این دانشگاه

– دکتر علی میر انصاری: عضو شورایعالی مرکز دائره المعارف و مدیر بخش ادبیات دانشنامه ایران

– دکتر مهدی نوریان: استاد دانشگاه اصفهان

– دکتر شروین وکیلی: جامعه شناس و مدرس دانشگاه

– دبیران اجرایی:

– جناب آقای دکتر سیّد مرتضی طاهری برزکی(کاشان)، سرکار خانم عطیه میرزایی(تهران)

 – زمان و مکان کنفرانس

۱-۲ اردیبهشت ۱۳۹۵، دانشگاه کاشان، سالن آزادی

اقامت: خانه تاریخی عامری ها

۲- سخنرانان و موضوعات سخنرانی

– دکتر ژاله آموزگار: مهرداد بهار

– مهندس سیف الله امینیان: تعلق خانواده بهار به کاشان

– استاد کاوه بیات: بهار پس از شهریور ۱۳۲۰

– دکتر ناصر الدین پروین: مقاله‌های  سیاسی – اجتماعی بهار

– دکتر نصرالله پورجوادی: خانواده‌های فرهنگی در ایران

– دکتر جلال خالقی مطلق: بهار و شاهنامه پژوهی

– دکتر اصغر دادبه: ایران در شعر بهار

– دکتر سید محمد راستگوفر: میرزا احمد صبور کاشانی

– دکتر سلمان ساکت: بررسی گوناگونی مضامین در قصاید بهار

– دکتر سید صادق سجادی: بهار و تاریخ ایران

– دکتر سید حسن شهرستانی: جلوه‌های هنر در شعر بهار

– دکتر علی اشرف صادقی: سبک شناسی در کتاب بهار

– دکتر سید جواد طباطبایی: ورود بهار به سیاست و خروج از آن

– دکتر ساسان فاطمی: تصنیف‌های بهار

– دکتر حسین قربان پور: ملک الشعراء صبوری

– دکتر علی میرانصاری: مجله دانشکده – نشریۀ تجدد( جدال میان سنت و مدرنیزم)

– دکتر مهدی نوریان: بهار و تصحیح شاهنامه

– دکتر شروین وکیلی: جامعه شناسی تاریخی سروده‌های بهار

۳- برنامه‌های جانبی

– اجرای کنسرت، تصنیف‌های بهار در باغ تاریخی فین

– رونمایی از دیوان ملک الشعراء بهار، دیوان ملک الشعراء صبوری، و یادگارنامۀ بهار در خانه تاریخی عامری‌ها