دکتر رقیه بهزادی در گفت و گوی اختصاصی با «مفاخر ماندگار»

هرجا سخن از فرهنگ است؛ باورهای آئینی هم مورد توجه اند

دکتر رقیه بهزادی (متولد ۱۳۱۱ شمسی) استاد بازنشسته دانشگاه تهران است. او مدرک دکتری خود را در رشته فرهنگ و زبان‌های باستانی از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در سال ۱۳۵۵ شمسی اخذ کرد و در حوزه زبان‌های باستان ایرانی، قوم شناسی، نمادشناسی و فرهنگ و دانشنامه تحقیق و پژوهش‌های فراوانی انجام داده است که شمار […]

دکتر رقیه بهزادی (متولد ۱۳۱۱ شمسی) استاد بازنشسته دانشگاه تهران است. او مدرک دکتری خود را در رشته فرهنگ و زبان‌های باستانی از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در سال ۱۳۵۵ شمسی اخذ کرد و در حوزه زبان‌های باستان ایرانی، قوم شناسی، نمادشناسی و فرهنگ و دانشنامه تحقیق و پژوهش‌های فراوانی انجام داده است که شمار آنها به بیش از سی کتاب و صدها مقاله می‌رسد. این استاد و پژوهشگر فرهنگ و زبان‌های باستانی مدتی در سال ۱۳۵۴ شمسی به عضویت فرهنگستان زبان در آمد و پس از پیروزی انقلاب که تمام مؤسسات فرهنگی و علمی کشور مثل فرهنگستان زبان، فرهنگستان ادب و هنر درهم ادغام شد و مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی به وجود آمد، به عنوان پژوهشگر در آن مؤسسه به فعالیت پرداخت. او همچنین عضو شورای عالی مطالعات هنر در دانشکده هنرهای زیبا است.
در گفت و گو با این استاد و پژوهشگر برجسته کشور در حوزه فرهنگ و زبان‌های باستانی، نوروز و آیینهای ایرانیان در سال نو را مورد بررسی قرار داده‌ایم که در ادامه حاصل آن را می‌خوانید.

دانلود گفت و گوی اختصاصی دکتر رقیه بهزادی با دوماهنامه «مفاخر ماندگار»