فرمانداري تربت جام با همکاري انجمن آثار و مفاخر فرهنگي برگزار مي‌کند؛

نخستین همایش بین‌المللی «شیخ جام» با سخنرانی رئیس انجمن

نخستین همایش بین‌المللی «هزاره شیخ جام» به همت فرمانداری تربت جام با همکاری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و جمعی از نهادها و موسسات فرهنگی کشور با حضور برجسته‌ترین عرفان پژوهان ایرانی و خارجی در روزهای ۲۲ و ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱ در شهرستان تربت جام برگزار می‌شود. در این همایش که با محوریت تأثیر آموزه‎‌های […]

نخستین همایش بین‌المللی «هزاره شیخ جام» به همت فرمانداری تربت جام با همکاری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و جمعی از نهادها و موسسات فرهنگی کشور با حضور برجسته‌ترین عرفان پژوهان ایرانی و خارجی در روزهای ۲۲ و ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱ در شهرستان تربت جام برگزار می‌شود.
در این همایش که با محوریت تأثیر آموزه‎‌های قرآن و حدیث در آثار شیخ جام، تأثیر اندیشه‌های شیخ جام در آسیای میانه و شبه قاره هند، سیمای شیخ جام در آثار و مقامات، پارسی‎نویسی شیخ جام و چشم‎ اندازهای نثر وی، نسخه ‎شناسی آثار شیخ جام، بررسی و تحلیل اشعار شیخ جام، آثار خانقاهی و خاندانی شیخ جام در طول تاریخ و جایگاه مجموعه معماری آرامگاهی شیخ جام در معماری عرفانی برگزار خواهد شد، دکتر حسن بلخاری قهی، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به ایراد سخنرانی می‌پردازد.