همایش ملی بزرگداشت شهید شیخ محمد خیابانی

تاریخ ایجاد : یکشنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ همایش ملی بزرگداشت شهید شیخ محمد خیابانی برگزار می‌شود. ایران را باید ایرانی بسازد     مهلت ارسال چکیده‌ی مقاله: ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ زمان برگزاری همایش: پنجشنبه،  ۶ خرداد ۱۳۹۵ محل برگزاری همایش: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شبستر

تاریخ ایجاد :

یکشنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۴

hamayesh-shahid-sheikh-mohammad-khiabani

همایش ملی بزرگداشت شهید شیخ محمد خیابانی برگزار می‌شود.

ایران را باید ایرانی بسازد

    مهلت ارسال چکیده‌ی مقاله: ۲۹ اسفند ۱۳۹۴
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
زمان برگزاری همایش: پنجشنبه،  ۶ خرداد ۱۳۹۵
محل برگزاری همایش: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شبستر

hamaiesh-shahid-sheikh-mohammad-khiabani-poster