پژوهشکده هنرِ فرهنگستان هنر برگزار می‌کند:

همایش ملی «تبارشناسی و سیر تحول نقد هنر در ایران»

همایش ملی «تبارشناسی و سیر تحول نقد هنر در ایران» به همت پژوهشکده هنرِ فرهنگستان هنر و با هدف بررسی زمینه‌های ظهور جریان‌ها و روش‌های جدید نقد و سیر پیدایش و تحول حلقه‌های نقد هنر برگزار می‌شود. افتتاحیه این برنامه دوشنبه ۲۶ مهرماه ساعت ۹:۰۰ صبح و روز سه‌شنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۶:۰۰ […]

همایش ملی «تبارشناسی و سیر تحول نقد هنر در ایران» به همت پژوهشکده هنرِ فرهنگستان هنر و با هدف بررسی زمینه‌های ظهور جریان‌ها و روش‌های جدید نقد و سیر پیدایش و تحول حلقه‌های نقد هنر برگزار می‌شود.
افتتاحیه این برنامه دوشنبه ۲۶ مهرماه ساعت ۹:۰۰ صبح و روز سه‌شنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۶:۰۰ نشست‌های تخصصی آن با حضور و سخنرانی حسن بلخاری، حسینعلی نوذری، عبدالحسین لاله، حمیدرضا شعیری، نیر طهوری، امیر مازیار، شهاب پازوکی، کاوه خورابه، مجید پروانه پور، محمد امین شریفیان، پرناز گودرزپروری و مریم پیکری علمداری برگزار خواهد شد.
این همایش ملی با همکاری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار خواهد شد.
آدرس اینترنتی حضور در نشست‌های علمی همایش:

yun.ir/e37at2

دسترسی به برنامه سخنرانی‌های همایش:

aria.honar.ac.ir