همایش کوشیار گیلانی برگزار می شود

تاریخ ایجاد : شنبه, ۱۸ آبان ۱۳۹۲ همایش کوشیار گیلانی به مناسبت هزار و پنجاهمین سال تولد کوشیار گیلانی برگزار می‌شود. همایش کوشیار گیلانی به مناسبت هزار و پنجاهمین سال تولد کوشیار گیلانی ۷ و ۸ اسفند مال سال جاری برگزار می‌شود. محورهای این همایش عبارتند از: گراف‌های جبری فضاهای عملگری آثار و دستاوردهای کوشیار […]

تاریخ ایجاد :

شنبه, ۱۸ آبان ۱۳۹۲

koshyar-gilani1

همایش کوشیار گیلانی به مناسبت هزار و پنجاهمین سال تولد کوشیار گیلانی برگزار می‌شود.

همایش کوشیار گیلانی به مناسبت هزار و پنجاهمین سال تولد کوشیار گیلانی ۷ و ۸ اسفند مال سال جاری برگزار می‌شود.

محورهای این همایش عبارتند از:

گراف‌های جبری

فضاهای عملگری

آثار و دستاوردهای کوشیار

 

این همایش از سوی دانشکده‌ی علوم ریاضی دانشگاه گیلان و پژوهشکده‌ی گیلان‌شناسی دانشگاه گیلان برگزار خواهد شد.