همکاری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه قم

تاریخ ایجاد : دوشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۱ مسئولان انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با رئیس دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه قم دیدار و گفتگو کردند. دکتر محمدجواد ادبی، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به همراه معاونین انجمن: پرویز فارسیجانی، معاون ارتباطات؛ مهدی جمالی، معاون پژوهش و برنامه ریزی و کاوه منصوری، معاون پشتیبانی و توسعه […]

تاریخ ایجاد :

دوشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۱

jameatolmostafa1مسئولان انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با رئیس دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه قم دیدار و گفتگو کردند.

دکتر محمدجواد ادبی، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به همراه معاونین انجمن: پرویز فارسیجانی، معاون ارتباطات؛ مهدی جمالی، معاون پژوهش و برنامه ریزی و کاوه منصوری، معاون پشتیبانی و توسعه منابع روز

یکشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۱ با حجت الاسلام والمسلمین اعرافی رئیس دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه در قم دیدار کرد.

در این دیدار دکتر ادبی گفت: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی یکی از نهادهای مهم فرهنگی پیشگام در معرفی مفاخر ملی و ایران شناسانی است که در جهت معرفی فرهنگ و تمدن ایران اسلامی کوشیده اند و تاکنون بیش از یکصد و هجده مراسم بزرگداشت برگزار کرده است.

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی افزود: با توجه به پتانسیل های فراوان انجمن در حوزه پژوهش به ویژه زندگینامه و آثار مفاخر، چاپ و نشر کتاب و برگزاری بزرگداشت برای آنان همکاری های خوبی را می‌تواند با توجه به ظرفیت های علمی و پژوهشی این دانشگاه داشته باشد.

دکتر ادبی در ادامه این دیدار، همکاری های مشترک، بهره گیری از تجربیات متقابل دینی و فرهنگی و استفاده از فرصت ها را امری ضروری شمرد و تجلیل و پاسداشت از مفاخر را کاری خوب و لازم دانست.

ادبی در راستای همکاری های مشترک در حوزه پژوهش، بزرگداشت مفاخر ایران و اسلام و چاپ و انتشار کتاب، مقاله و یا ترجمه آثار مربوط به مفاخر اسلام و ایران با حجت الاسلام و المسلمین اعرافی به بحث و تبادل نظر پرداخت.