همکاری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با دانشگاه تهران

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۱ معاونین انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در روز یکشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۱ با دکتر گل محمدی، مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در محل باغ نگارستان دیدار و گفتگو کردند. این جلسه که با حضور دکتر گل محمدی، پرویز فارسیجانی، معاون ارتباطات، بین الملل […]

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۱

anjomandaneshgahtehranمعاونین انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در روز یکشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۱ با دکتر گل محمدی، مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در محل باغ نگارستان دیدار و گفتگو کردند.

این جلسه که با حضور دکتر گل محمدی، پرویز فارسیجانی، معاون ارتباطات، بین الملل و امور استانهای انجمن و آقای جمالی، معاون پژوهش و برنامه‌ریزی انجمن صورت گرفت، در خصوص همکارهای مشترک به ویژه در برگزاری بزرگداشت مفاخر و نحوه تأسیس موزه مفاخر دانشگاه تهران گفتگو و تبادل نظر به عمل آمد.

آخرین ویرایش: ۹۱/۳/۲۳