همکاری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با کمیسیون ملی یونسکو در ایران

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۸۹ محمدرضا شرف، معاون ارتباطات، بین‌الملل و امور استان های انجمن آثار و مفاخر فرهنگی روز سه شنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۱۶ با حضور در محل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با محمدرضا سعید آبادی، دبیر کل کمیسیون مزبور به دیدار و گفتگو پرداخت. در این دیدار معاون ارتباطات انجمن […]

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۸۹

محمدرضا شرف، معاون ارتباطات، بین‌الملل و امور استان های انجمن آثار و مفاخر فرهنگی روز سه شنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۱۶ با حضور در محل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با محمدرضا سعید آبادی، دبیر کل کمیسیون مزبور به دیدار و گفتگو پرداخت.

در این دیدار معاون ارتباطات انجمن به ارائه گزارش از فعالیت ها و اقدامات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی پرداخته و  با توجه به ضرورت همکاری بین دستگاه ها، خواستار گسترش تعاملات فی مابین شد. همچنین مقرر شد زمینه برگزاری همایش بزرگداشت هانری کربن فرانسوی به صورت مشترک فراهم شود.

محمدرضا سعیدآبادی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در این دیدار با تأکید بر زمینه های گسترده فعالیت مشترک خواستار تعریف گستره فعالیت های دو جانبه شده و آمادگی خود را جهت مشارکت و همکاری در مراسم بزرگداشت های انجمن اعلام نمود.

آخرین ویرایش: ۸۹/۰۶/۱۶