فایل گفتار صوتی دکتر صادق رحمانیان درباره کرونا خطاب به ملت ایران

پایان شب سیه سپید است

دکتر صادق رحمانیان، ادیب و مدیرعامل رادیو فرهنگ: ما در شرایط خاصی به سر می‌بریم ، اما می‌توانیم جهان و رنج‌های آن را تاب بیاوریم/ انسان، خود، جهان کوچکی است و با شجاعت زیستن می‌تواند در ابداع هستی‌اش دست داشته باشد/ بیائیم در این خلوت ناخواسته، چشمه‌هایی از اندیشه‌های نورانی را در خودمان جوشان کنیم/خوشبختانه […]

دکتر صادق رحمانیان، ادیب و مدیرعامل رادیو فرهنگ: ما در شرایط خاصی به سر می‌بریم ، اما می‌توانیم جهان و رنج‌های آن را تاب بیاوریم/ انسان، خود، جهان کوچکی است و با شجاعت زیستن می‌تواند در ابداع هستی‌اش دست داشته باشد/ بیائیم در این خلوت ناخواسته، چشمه‌هایی از اندیشه‌های نورانی را در خودمان جوشان کنیم/خوشبختانه در انتهای تاریک‌ترین شب جهان ایستاده‌ایم؛ ما روز را خواهیم دید و درگوش صبح زمزمه خواهیم کرد: پایان شب سیه سپید است.

دانلود فایل گفتار صوتی دکتر صادق رحمانیان درباره کرونا خطاب به ملت ایران