پنجمین نشست از سلسله نشست‌های معرفی عارفان ایرانی با سخنرانی دکتر محقق

تاریخ ایجاد : یکشنبه, ۰۱ آذر ۱۳۹۴ پنجمین نشست از سلسله نشست‌های معرفی عارفان ایرانی از نگاه عرفان پژوهان بزرگ معاصر با سخنرانی دکتر مهدی محقق در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌شود. گروه زبان و ادب پارسی خانه اندیشمندان علوم انسانی، پنجمین نشست از سلسله نشست‌های معرفی عارفان ایرانی از نگاه عرفان پژوهان بزرگ […]

تاریخ ایجاد :

یکشنبه, ۰۱ آذر ۱۳۹۴

dolat-darvishan-atar-neishabori94پنجمین نشست از سلسله نشست‌های معرفی عارفان ایرانی از نگاه عرفان پژوهان بزرگ معاصر با سخنرانی دکتر مهدی محقق در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌شود.

گروه زبان و ادب پارسی خانه اندیشمندان علوم انسانی، پنجمین نشست از سلسله نشست‌های معرفی عارفان ایرانی از نگاه عرفان پژوهان بزرگ معاصر با عنوان «در صحبت عطار نیشابوری» را در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌کند.
این نشست روز چهارشنبه ۴ آذرماه ۱۳۹۴ ساعت ۱۶ در محل خیابان استاد نجات الهی، پارک ورشو، تالار فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌شود.