به همت پژوهشکده هنر؛

پنجمین نشست از مجموعه نشست‌های «موسیقی و کرونا» برگزار می‌شود

پنجمین نشست از مجموعه نشست‌های «موسیقی و کرونا» به همت پژوهشکده هنر با عنوان «سیاست گذاری موسیقی در زمانه کرونا» آموزش، تولید و پخش سه شنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰ در فضای مجازی برگزار می‌شود. در این برنامه عبدالحسین مختاباد آهنگساز و استاد دانشگاه و کاوه خورابه موسیقیدان و معاون […]

پنجمین نشست از مجموعه نشست‌های «موسیقی و کرونا» به همت پژوهشکده هنر با عنوان «سیاست گذاری موسیقی در زمانه کرونا» آموزش، تولید و پخش سه شنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰ در فضای مجازی برگزار می‌شود.
در این برنامه عبدالحسین مختاباد آهنگساز و استاد دانشگاه و کاوه خورابه موسیقیدان و معاون پژوهشی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی سخنرانی خواهند کرد.
همچنین دبیری این نشست را نیز سندوس محمدی نوسودی به عهده خواهد داشت.
این برنامه در آدرس‌های زیر پخش خواهد شد:

skyroom.online/ch/ricac/art

ricac.art