دانشگاه شهید بهشتی با مشارکت نهادهای فرهنگی برگزار می‌کند؛

پنجمین همایش بین المللی مردم سالاری دینی

بنابر اعلام دبیرخانه این همایش ،کمیته فرهنگ و تمدن شورای عالی انقلاب فرهنگی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مرکز پژوهش های علوم انسانی صدرا، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی،پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی دانشگاه امام حسین (ع)، نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، دانشگاه امام صادق(ع)، مرکز مطالعات […]

بنابر اعلام دبیرخانه این همایش ،کمیته فرهنگ و تمدن شورای عالی انقلاب فرهنگی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مرکز پژوهش های علوم انسانی صدرا، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی،پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی دانشگاه امام حسین (ع)، نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، دانشگاه امام صادق(ع)، مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور، دانشگاه آزاد اسلامی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان بسیج اساتید کشور، مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها، انجمن علمی جامعه‌شناسی سیاسی ایران و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همکاران این رویداد علمی خواهند بود.
اهداف اصلی برگزاری این همایش بین المللی عبارتند از:
۱- طرح نظریه مردم سالاری دینی به مثابه الگوی نوین و مطلوب نظام سیاسی در جهان اسلام؛
۲- بررسی چالش ها و خلأهای نظری و عملی موجود در نظریه پردازی مردم سالاری دینی؛
۳- غنی سازی مطالعات در حوزه اندیشه سیاسی اسلام با هدف گفتمان سازی برای نظریه مردم-سالاری دینی؛
۴- مطالعه تطبیقیی مردم سالاری دینی با دیگر مدل های دموکراسی در جهان و نقد نظری و عملی آنها؛
۵- آینده پژوهی نظام مردم سالار دینی در جهان اسلام با توجه به مذاهب گوناگون اسلامی و تحولات جهان اسلام؛
۶- مطالعه الگوهای عملی نظام مردم سالار دینی در جهان اسلام؛
۷- شناسایی اهداف و عملکرد نظام سلطه در تقابل با نظریه و نظام مردم سالاری دینی؛
۸- ایجاد بسترهای مناسب برای حضور اساتید و اندیشمندان داخلی و خارجی و ایجاد فضاهای مختلف حمایتی و هدایتی برای نظریه پردازی آنان در خصوص این نظریه؛
۹- جلب و جذب حمایت و همکاری اندیشمندان، علاقه مندان، تشکل ها، نهادها و مراکز علمی و پژوهشی داخلی و خارجی و هدایت آنها در رسیدن به اهداف مورد نظر دبیرخانه؛
۱۰- آسیب شناسی تجربه عملی الگو و نظام مردم سالاری دینی در ایران و ارائه راهکارهای عملی برطرف کردن آنها در جهان اسلام.
براساس این خبر جلال درخشه؛ حسن بلخاری؛ نجف لکزایی؛ ابراهیم متقی، محسن اسلامی؛ منصور میراحمدی؛ علیرضا عراقیه؛ محمد جواد هراتی؛ حیدر همتی؛ محمد صادق نصرت پناه؛ سید محمد طاهایی؛ محمدقربانی؛ محمد ملک زاده؛ محمد هادی محمودی؛ عباس احمدوند؛ آقای توماس دی؛ نصرالدین عمر؛ فخر رازی؛ سید محمد نقیب العطاس ؛ عبدالهادی آونگ؛ منصور لیمبا؛ مراد شلبی؛ سید علی نقوی؛ فرید العطاس؛ طلال عتریسی؛ جاوید اقبال؛ محمد مهدی باباپور؛ محمدباقر خرمشاد؛ سید محمدرضا مرندی رئیس دبیرخانه دائمی و دبیر علمی همایش، نیز اعضای کمیته علمی این همایش بین المللی اند.
محققان می توانند برای ثبت نام و ارسال آثار خود به سایت همایش در آدرس زیر مراجعه نمایند:

www.religiousdemocracy.sbu.ac.ir

اطلاعات همایش را در اینجا بخوانید.