پژوهش هایی در آثار علمی و فلسفی بوعلی سینا

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۴ شیخ الرئیس، بوعلی سینا خورشید درخشان کهکشان دانایی و از سرآمدان فرزندان آدمی در حکمت و پزشکی و دیگر دانش هاست. همایش بین المللی بوعلی سینا که در سال ۱۳۸۳ در همدان برگزار شد، مقدمه ای برای بازخوانی اهمیت مکتب علمی این دانشمند بود که تأسیس بنیاد […]

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۴

pajhohesh-asar-elmi-falsafi-boalisinaشیخ الرئیس، بوعلی سینا خورشید درخشان کهکشان دانایی و از سرآمدان فرزندان آدمی در حکمت و پزشکی و دیگر دانش هاست.

همایش بین المللی بوعلی سینا که در سال ۱۳۸۳ در همدان برگزار شد، مقدمه ای برای بازخوانی اهمیت مکتب علمی این دانشمند بود که تأسیس بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا در بهمن ماه همان سال میوۀ آن همایش شکوهمند بود.

مجموعه مقالات پیش رو که تحت عنوان «پژوهش هایی در آثار علمی و فلسفی بوعلی سینا» نامگذاری شده به اهتمام دکتر جعفر آقایانی چاوشی گردآوری شده است که نیمی از آن گزیده ای از مقالات همایش بین المللی سال ۱۳۸۳ و مابقی آن به سفارش پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی فراهم آمده است.

فهرست مقالات این کتاب بدین شرح است:

مقالات فارسی

ماهیان برق زا در نظر ارسطو، بیرونی، ابن سینا و عبداللطیف بغدادی و طریقۀ معالجه با این ماهیان/ جعفر آقایانی چاووشی

بررسی تحلیلی مکانیک جابه جایی در الاشارات و التنبیهات/ محمدجواد ناطق

معنی و نحوۀ وجود حرکت در فلسفۀ ابن سینا/ مهدی نجفی افرا

میراث صوت شناسی ابن سینا/ سپیده چیت ساز، لطف الله یارمحمدی، مرتضی یمینی، محمدرضا پرهیزگار، سید فخرالدین مصباح

جهت سور و جهت حمل در منطق قدیم/ محمدعلی اژه ای

نوآوری منطقی ابن سینا/ اکبر فایدئی

مبانی پدیدارشناسی عینی در شناخت شناسی ابن سینا/ مهدی دهباشی

واجب الوجود در فلسفۀ ابن سینا/ احمد بهشتی، سعید بهشتی

تحقق کلی طبیعی در اندیشۀ ابن سینا/ سید محمد منافیان

اتحاد مفهومی و مصداقی ذات و صفات واجب تعالی/ محمد ذبیحی

نقد فخر رازی بر برهان ابن سینا در باب یگانگی خدا و دفاع خواجه نصیر/ ترجمۀ رحمان شریف زاده

علم و ارادۀ الهی از نظر ابن سینا/ فرشته ندری ابیانه

ضرورت و امکان در اندیشۀ ابن سینا/ خوزه ایگناچیو سارانیانا (پامپلونا) ترجمۀ فرزین بانکی و احمدعلی حیدری

نگاهی به آفریده های شعری ابن سینا/ سید احمد امامزاده، علیرضا صالحی

خیر و شر در فلسفۀ ابن سینا، نقد تطبیقی الهیات و مسئلۀ شر

عشق از نظر ابن سینا/ سید حسن سعادت مصطفوی

مقالات عربی

التفرقۀ بین الماهیۀ و الوجود فی فلسفۀ ابن سینا/ لطفی خیرالله

الخیال بین الحسی و القدسی عند ابن سینا/ د. محمد المصباحی

ابن سینا فی منظار الشهرستانی/ أ.د. محمدعلی آذرشب

پژوهش هایی در آثار علمی و فلسفی بوعلی سینا/ گردآوری و ویرایش: جعفر آقایانی چاوشی، تهران، انتشارات بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا، ۴۶۴ صفحه، شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه، قطع: وزیری، بها: ۳۰۰۰۰۰ ریال، ۱۳۹۴.

میراث مکتوب