پیام تسلیت دکتر رحیم رضازاده ملک

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۸۹ دکتر رحیم رضازاده ملک، محقق و پژوهشگر حوزه تاریخ و علم، روز چهارشنبه ۲۳ تیرماه ۱۳۸۹ به دیار باقی شتافت. انجمن آثارو مفاخر فرهنگی کشور، فقدان این بزرگ مرد را به خانواده و فعالین حوزه علم و فرهنگ تسلیت می گوید.

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۸۹

دکتر رحیم رضازاده ملک، محقق و پژوهشگر حوزه تاریخ و علم، روز چهارشنبه ۲۳ تیرماه ۱۳۸۹ به دیار باقی شتافت.Rezazadeh-Malek

انجمن آثارو مفاخر فرهنگی کشور، فقدان این بزرگ مرد را به خانواده و فعالین حوزه علم و فرهنگ تسلیت می گوید.