پیام تسلیت دکتر توفیق سبحانی درپی درگذشت استاد حسن انوشه

دکتر توفیق سبحانی عضو شورای علمی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، طی پیامی درگذشت استاد حسن انوشه، پژوهشگر برجسته زبان و ادبیات فارسی را تسلیت گفت. در متن این پیام آمده است: چه باید گفت! و چه باید نوشت! آسمان ها می گریستند، تهران قیافه یی اخمو، مِه گرفته و گریان داشت، هرگز نمی شد […]


دکتر توفیق سبحانی عضو شورای علمی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، طی پیامی درگذشت استاد حسن انوشه، پژوهشگر برجسته زبان و ادبیات فارسی را تسلیت گفت.
در متن این پیام آمده است: چه باید گفت! و چه باید نوشت! آسمان ها می گریستند، تهران قیافه یی اخمو، مِه گرفته و گریان داشت، هرگز نمی شد حدس زد و نمی شود باورکرد که«انوشه» دیگر انوشه نیست. چه بی خبر در بحبوحه بحران سفر کرد. او مردی خندان، پرکار، دانا و پریسا بود. چندین مجلد دانشنامه ادب فارسی برجای گذاشت. همه کارهایش«حسن» بود. دریغ، دریغ، در روزگاری عزم رفتن کرد که حتی به طور عادی هم نمی توان در مراسم آخرین خداحافظی هم شرکت کرد. از صمیم قلب به همسر بزرگوار ایشان و بازماندگانش تسلیت عرض می کنم و بی تردید ایمان دارم که او انوشه است. با اندوه فراوان؛ توفیق سبحانی.